هواساز هایژنیک(Hygienic)هواسازهای هایژنیک یکی از انواع هواسازها می باشند که با ساختار ویژه ای که دارند مختص محیط های حساس و استریل طراحی وساخته می شوند و عموماً در پروژه های اتاق تمیز(کلین روم)،اتاق های جراحی،بیمارستان ها،صنایع غذایی و دارویی و آزمایشگاه های میکروبیولوژی کاربرد دارند.
این هواسازها امکان کنترل پارامترهای مختلف از جمله دما،رطوبت،فشار و سطح آلایندگی هوا در محیط های کنترل شده را بدست می دهند.
از نظر شکل و ظاهر این هواسازها تفاوتی با هواساز معمولی ندارند.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله هواساز مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition