هواسازهواساز با توجه به نیاز مشتری و جهت اتاق تمیز (کلین روم) در انواع : هایژنیک، غیر هایژنیک ساخته می شوند از نظر شکل جریان هوا نیز در دو شکل: فول فرش هوای برگشت و در ظرفیت های مختلف قابل ساخت می باشد هواسازها در ساختار کاملا بسته با نشت پایین متشکل از تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی می باشند و وظیفه فیلتراسیون، گردش هوا، فشار مثبت، تامین گرمایش سرمایش و رطوبت را بعهده دارند

برای اطلاعات بیشتر به مقاله هواساز مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition