دوش هوادوش هوا یکی از تجهیزات مهم اتاق تمیز (کلین روم) بوده که در ورودی اتاق نصب می شود و وظیفه آن زدودن هر گونه ذره نشسته بر لباس افراد است.
عملکرد دوش هوا به این صورت است که زمانی که شخص وارد آن میشود سنسورها عمل کرده و دو درب قفل می شود سپس موتور روشن شده و هوا با سرعت بیش از 25 متر بر ثانیه به لباس و بدن فرد برخورد می کند و باعث غبار روبی بسیار قوی می گردد .
سیستم اینتر لاک نصب شده بر روی دوش هوا با قفل کردن یکی از درها در زمان باز بودن در دیگر ، سبب جلوگیری از ورود ذرات هوا به داخل اتاق تمیز و همچنین کاهش ناگهانی فشار اتاق تمیز (کلین روم) می شود.
لازم به ذکر است که دوش هوای ساخت شرکت فراز کاویان علاوه بر نازل های موجود در دو دیواره جانبی ، در سقف نیز دارای نازل می باشد. البته این افزایش تعداد نازل ها سبب افت جریان هوا و سرعت باد نشده و همچنان سرعت باد خروجی از نازل ها بیش از 25 متر بر ثانیه است.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله دوش هوا مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition