اتاق تمیز (کلین روم) cleanroomسالن اتاق تمیز (کلین روم) به سالنی گفته می شود که معمولا در خطوط تولید حساس همچون خطوط داروسازی،صنایع الکترونیک حساس و میکروالکترونیک ، غذایی ، بیمارستانها و ..... بکار میرود.دراین محیط میزان گرد و غبار، میکروبهای هوازی ، ذرات معلق و بخاراتشیمیایی در سطح پایین و کنترل شده ایی نگه داشته میشود ذرات معلق در اتاقهای تمیز (کلین روم) معمولا براساس سایز ذرات در وتاحد متر معکب یا فوت مکعب نمایش داده میشود. به عنوان مثال در کلاس تمیز 100000 ، میزان ذرات بزرگتر 0.5 میکرون باید کمتر از 100000 عدد در فوت مکعب باشد و همین میزان در کلاس 100 ذره در فوت مکعب می باشد. قابل ذکر است موی انسان داری قطر 100-75 میکرون است که 200 برابر بیشتر از یک ذره 0.5 میکرونی میباشد

برای اطلاعات بیشتر به مقاله روشهای ایجاد اتاق تمیز (کلین روم) در جهان از نظر تهویه مراجعه بفرمایید.

انواع اتاق تمیز (کلین روم) از نظر جریان هوا ، اتاق های تمیز به طور کلی به سه نوع تقسیم می شوند :
۱- جریان لامینار ( یکسویه )
۲- جریان غیر لامینار
۳- جریان مخلوط

کلاسهای اتاق تمیز (کلین روم):
1- اتاق تمیز (کلین روم) کلاس A-GMP ( کلاس 100 استاندارد FED 209 و ISO5)
2- اتاق تمیز (کلین روم) کلاس B-GMP ( کلاس 1000 استاندارد FED 209 و ISO6)
3- اتاق تمیز (کلین روم) کلاس C-GMP ( کلاس 10000 استاندارد FED 209 و ISO7)
4- اتاق تمیز (کلین روم) کلاس D-GMP ( کلاس 100000 استاندارد FED 209 و ISO8)

×