فن فیلتر یونیتوظیفه اصلی فن فیلتر یونیت ها،به جریان انداختن هوا و همچنین فیلتراسیون بسیار قوی می باشد و توسط آن می توان کلاسهای مختلف اتاق تمیز (کلین وم) 100,1000,10000,100000را ایجاد کرد و دارای موارد زیر می باشند:
بدنه فلزی استیل یا گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک-موتورفن سانتریفیوژ-فیلتر هپا ساخت شرکت کمفیل-پیش فیلتر سیستم کنترل دور موتور باید توجه نمود که فن فیلتریونیت ها توان ایجاد برودت و یا گرمایش را نداشته و جهت مهیاسازی شرایط حرارتی باید تجهیز مستقل دیگری در نظر گرفته شود.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله فن فیلتر یونیت مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition