هود لامینار  هود Class II-BSC

 • برای حفاظت کاربر و نمونه کاری به کار می رود .
 • جریان هوا از کاربر دور است
 • -هوای تخلیه به محیط زیست،ابتدا از فیلتر هپا می گذرد تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد.
 • -جریان هوا پس از فیلتر هپا بصورت لامینار و از بالا به پایین می باشد.
 • اگر بخارات شیمیایی سمی و فرار وجود داشته باشد باید از کانال برای اگزاست استفاده نمود.
 • برای اطلاعات بیشتر به مقاله هود و میز لامینار مراجعه بفرمایید.

  هود Class I-BSC

 • فقط برای حفاظت کاربر می باشد(نه نمونه کاری)
 • جریان هوا از کاربر دور است
 • هوای اگزاست از فیلتر هپا رد شده و در محیط تخلیه می شود
 • ترجیح کلی به استفاده از هود کلاس II است
×
Aircondition
Aircondition