هود لامینارجهت کار با نمونه هایی به کار می روند که دارای بخارهای شیمیایی و اسیدهای خطرناک می باشند. محفظه داخلی این کابینتها دارای فشار منفی می باشند تا اپراتور کاملاً از خطرات این گازها مصون باشد. این هودها میتوانند همراه با کانال خروجی یا بدون آن باشند

برای اطلاعات بیشتر به مقاله هود و میز لامینار مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition