روشنایی اتاق تمیز (کلین روم)طول عمر لامپ های led به هیچ وجه تابعی از تعداد روشن و خاموش شدن نیست. لامپ های LED بازده ای بین 74 تا 120 لومن بر وات را دارا می باشند . از دیگر مزایایی این نوع لامپها ضخامت کم و وزن سبکشان است .

×
Aircondition
Aircondition
Aircondition