کمد استیلطراحی ، ساخت و اجرا مبلمان ، میز ، قفسه ، کمد ، نیمکت های استیل در گریدهای مختلف همانند SS304 ، SS316 و ...... مطابق استاندارهای فدرال ISO ، GMP ، E209 در تمامی کلاسهای اتاق تمیز (کلین روم) از قبیل 100 ، 1000 ، 10000 .

×
Aircondition
Aircondition