لباس های آنتی استاتیکخصوصیات و مزایای لباس های آنتی استاتیک

لباس آنتی استاتیک از تکنولوژی ترکیب رسانای الکتریکی و پارچه داکرون ( الیاف مصنوعی ) تولید گردیده است. عملکرد این پوشاک (لباس آنتی استاتیک ) تخلیه بار الکتریکی ( الکتریسته ساکن ) از تمامی سطوح و هاله اطراف بدن افراد می باشد. عملکرد لباس آنتی استاتیک در محیط های دارای رطوبت بالا بدون مشکل می باشد. همچنین در دمای بالاتر از 20 درجه سانتیگراد بخارات متصاعد شده از این پوشاک نسبت به اسیدها، حلال های آلی و ... هیچگونه واکنش و ترکیبی انجام نخواهد داد و قابلیت استفاده و کارکرد در مدت زمان طولانی را دارا می باشد.

تولید و روش دوخت لباس آنتی استاتیک

جهت کاهش الیاف ریز و تار و پود پارچه آنتی استاتیک که پس از برش به وجود می آید، روش دوخت و اتصال قسمت های مختلف پارچه در شکل های زیر نشان داده شده است.

×
Aircondition
Aircondition