کالاگذر(Passbox)کالا گذر یکی از تجهیزات مهم و ضروری اتاق تمیز (کلین روم) است که برای انتقال کالا از خارج اتاق به داخل و بالعکس استفاده می شود استفاده از کالاگذر سبب کاهش دفعات باز و بسته شدن درب ورودی اصلی اتاق شده و در نتیجه ذرات وارد شده به اتاق نیز کاهش می یابد که به حفظ تمیزی اتاق کمک میکند.
کالاگذر ها به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم میشوند

نوع غیر فعال شامل دو درب ، اتاقک و سیستم اینتر لاک است اما نوع فعال دارای دوش هوا می باشد که دارای موتور، فیلتر هپا کمفیل، پیش فیلتر و نازل می باشد که با به کار افتادن دوش هوا بخش عمده آلودگی های ذرات نشسته بر روی کالا قبل از ورود به اتاق پاک و جذب فیلترها می گردد.

بجهت وجود سیستم اینتر لاک در کالاگذر ها ، هنگامی که یک درب باز می شود درب دیگر قفل می گردد که خود باعث جلوگیری از افت ناگهانی فشار دراتاق تمیز می گردد.
شرکت فراز کاویان ابعاد مختلفی از کالاگذر با دو نوع تمام استیل و نیمه استیل (داخل استیل) را تولید می کند.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله پس باکس مراجعه بفرمایید.

×
Aircondition
Aircondition