تی اتاق تمیز (کلین روم)برای سفارش لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-26743285
021-26743583
021-26743294
021-26743268


تی های مخصوص اتاق تمیز (کلین روم) پس از طراحی و اجرا نیاز به نگه داری و تمیزسازی به صورت مرتب و منظم دارد. تمیزسازی اتاق های تمیز باید توسط پرسنل آموزش دیده انجام شود. این تجهیزات شامل: تی اتاق تمیز (کلین روم)، سطل اتاق تمیز (کلین روم) و مواد شوینده اتاق تمیز (کلین روم) می باشد. برای رفع مشکل پخش آلودگی ها بعد از تمیز سازی می توان با استفاده از سیستم دو یا سه سطلی ازباز پخش آلودگی جلوگیری نموده و راندمان تمیز سازی اتاق های تمیز (کلین روم) را افزایش رساند. .

×
مشخصات
کلاس 100
ارتفاع دسته 130 CM
ابعاد تی CM 17*60