ویدیو


نمایی سه بعدی از پروژه اتاق تمیز شرکت اتاق تمیز فرازکاویان در افغانستان (کارفرما شرکت DEM PHARMA)

تست آشکار سازی جریان هوای اتاقک توزین

نمایشگاه تاسیسات سال 98

تیزر تبلیغاتی فرازکاویان

محصولات فرازکاویان در یک نگاه

پروژه دانا بسپار

دستگاه فشار منفی بیمارستانی